WAT DOEN WE?

Opmaat Bedum is een onderdeel van de ’s Heeren Loo Zorggroep. Opmaat biedt hoogwaardige ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking – hulp bij zelfstandig wonen, begeleiding bij werk, maar ook 24-uursopvang of intensieve behandeling. Omdat iedereen recht heeft op een zo goed mogelijk leven…

 

Doelstelling stichting;
 
De Stichting Vrienden van Opmaat heeft zich ten doel gesteld om (financiële) middelen te genereren om juist die extra’s te realiseren die het leven zo veraangenamen, voor onze cliënten binnen ’s Heerenloo Opmaat Bedum. De Stichting werft donateurs, schrijft fondsen aan, organiseert acties, kortom “ze zoekt geld.”
 

De Stichting bestaat sinds 2006, en het bestuur is trots op hetgeen er in de afgelopen periode gerealiseerd is voor de bewoners. Dit is alleen mogelijk geweest door de geweldige inzet van sympathisanten van de Stichting, diverse serviceclubs, particulieren, bedrijven, fondsen en stichtingen.

Klik op de onderstaande link om een fotoimpressie te zien van onze projecten en successen