DONEREN!

Iedereen heeft (stille) wensen. Ook de cliënten van Opmaat. Het vervullen van een wens levert meer op dan een dank-u-wel: een glimlach, een blij hart, energie. Precies dat wat het leven zo leuk maakt… Hoe meer mensen de stichting financieel steunen, des te meer we als Vrienden kunnen doen.

U kunt op allerlei manieren Vriend worden. Met een eenmalige schenking, een periodieke bijdrage, een sponsoractie, via een legaat of erfstelling, of door iets te organiseren en de opbrengsten ervan ten goede te laten komen aan de stichting. Gelden uit schenkingen, legaten en erfenissen zijn voor een ideële stichting als Vrienden van Opmaat vrij van schenkings- of successierechten.

Stichting vrienden van Opmaat is door de belastingdienst aangewezen als een zgn. ANBI instelling.
Zie voor toelating op de site van de belastingdienst, de vestigingsplaats is Hoogezand. 

Het bestuur van de Vrienden van Opmaat kan u exact vertellen wat de fiscale aspecten zijn van schenkingen aan de stichting. U kunt zelf bepalen of u een speciale bestemming wilt voor uw gift of donatie voor zover dit wel binnen ‘sHeerenloo Opmaat is: een familielid, een bepaald project, aanpassing van een woning, enz. Wanneer er geen bestemming is bepaald, bepaalt het bestuur een doel binnen Opmaat.

Het banknummer van de stichting is 
NL84RABO01255.94.240 bij de Rabobank Noord Groningen.
Het BTW nr.is RSIN/fiscaal nummer ANBI 8168.78.286

Het inschrijvingsnummer bij de kamer van koophandel is 02094766

 

Aan het einde van elk jaar wordt een jaarrekening opgesteld en is er een boekencontrole.
Alle middelen die binnen komen worden bestemd voor de projecten, er worden geen kosten voor de organisatie verrekend.